KOTIZACIJE ZA SVA NATJECANJA 2022./2023.

IO PSVSŽ-e, na svom sastanku je odlučio o visini kotizacija za natjecanja pod okriljem saveza. Najvažniji dio, onaj vezan za ligaška natjecanja u elektroničkom pikadu, ostaje nepromijenjen, i visina kotizacija je kao i prethodnih sezona.

KOTIZACIJE: Liga, elektronički pikado

110,00 kn po igraču

300,00 kn po ekipi za ligu

100,00 kn članarina kluba

KOTIZACIJE: Kup

200,00 kn po ekipi

KOTIZACIJE: Klasični pikado

500,00 kn po ekipi

KOTIZACIJE: Županijski Masters

400,00 kn

—————————————————————————————————————————

Kotizacije za prijavljene igrače na jednu uplatnicu, liga i kup ekipno na drugu, i članarina kluba na treću. Iznos za Masters uplaćuje suorganizator, nakon dodjele domaćinstva, u roku 7 dana. Sve uplatnice moraju biti čitko popunjene, i nakon uplate dužni ste iste vidljivo slikati, i poslati na mail: dluki9@gmail.com, kao potvrdu o uplati.

Rok za uplatu svih kotizacija(osim za Masters), je 5.10.2022., odnosno još 2 dana, nakon zatvaranja prijava.

 

Podaci za uplatu:

PIKADO SAVEZ VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Zagrebačka 1

32270 Županja

IBAN: HR1425030071156000562, Nova Hrvatska banka

Poziv na broj: OIB

Opis plaćanja: kotizacija za igrače, kotizacija ekipno i kup, članarina kluba

Comments

komentar