KUP NATJECANJE 2022./2023.

Sukladno odluci sa zadnje skupštine PSVSŽ-e, način odigravanja kup natjecanja je sljedeći: sve utakmice na jednoj lokaciji, u jednom danu, po turnir listi.

IO PSVSŽ-e je na svom sastanku odlučio, da će se termin i lokacija kup natjecanja, odrediti naknadno.

Sve ekipe koje se budu prijavile u ligaško natjecanje(1. i 2. liga), dužne su uplatiti kotizaciju za kup natjecanje, ali ga nisu obavezne igrati.

Comments

komentar