VIJESTI

Statut

Na temelju čl. 11 Zakona o udrugama ( N. N. 88/01 i 11/02 )  i na temelju Zakona o športu čl. 46 ( N. N. 71/06 ) Skupština Pikado saveza Vukovarsko-srijemske županije, održana 02.studenog 2007. godine donijela je STATUT PIKADO SAVEZA VUKOVARSKO-SRIJESKE ŽUPANIJE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Pikado savez Vukovarsko-srijemske županije ( u daljnjem tekstu Savez ) je…

Pročitaj više ›

Izvještaj sa prvoga mastersa PSVSZ-a

Jučer je održan prvi masters turnir pikado saveza vukovarsko-srijemske županije. U muškom dijelu turnira prijavila su se 31 pikadista, dok se u ženskom dijelu prijavilo 7 igračice. U svim kategorijama igrala se disciplina 501 MO. U muškoj konkurenciji nagrađena su prva četiri mjesta sa po: 500, 300, 200, i 85 kn, dok su u ženskoj konkurenciji nagrađena samo prva…

Pročitaj više ›