Odluka o liječničkim pregledima natjecatelja

Pikado savez Vukovarsko-srijemske županije
Zagrebačka 1
32270 Županja

Na temelju članka 23. Statuta Pikado saveza Vukovarsko-srijemske županije, Izvršni odbor Pikado saveza Vukovarsko-srijemske županije je na telefonskoj sjednici održanoj dana 16. veljače 2022. godine jednoglasno donio sljedeću:

ODLUKU
o liječničkim pregledima natjecatelja

I
Svi registrirani natjecatelji dužni su izvršiti liječnički pregled kod ovlaštenog liječnika najkasnije do 16. veljače 2022. godine.
Odredba iz stavka 1. ove točke ne odnosi se na registrirane natjecatelje koji ne nastupaju za svoje ekipe.
II
Natjecateljima koji ne dostave liječničku potvrdu kojom dokazuju zdravstvenu sposobnost nije dopušteno nastupati za svoje ekipe.
Natjecatelj koji protivno ovoj odluci nastupi za svoju ekipu bez valjane liječničke potvrde bit će diskvalificiran do kraja sezone.
Svi mečevi koje je natjecatelj bez valjane liječničke potvrde odigrao registriraju se rezultatom 2:0 u korist protivnika, računajući od dana stupanja na snagu ove odluke.
III
Ukoliko za ekipu nastupe dva ili više natjecatelja bez valjanje liječničke potvrde, utakmica se registrira rezultatom 16:0, 32:0 za protivničku ekipu.
IV
Natjecatelji koji naknadno dostave liječničku potvrdu stječu pravo nastupa na prvoj sljedećoj utakmici.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Županji, 16. veljače 2022.                                                                                                                     Predsjednik Izvršnog odbora:

Branko Anić

Comments

komentar