Zakon o sportu

Poštovani,

S obzirom da svakodnevno dobivamo upite naših igrača a vezano za liječnička uvjerenja koja moraju imati igrači na službenim natjecanjima HPS-a odlučili smo Vam još jednom skrenuti pozornost na Odluke IO HPS-a.

1. Zakon o sportu članak 71. stavak 2 jasno kazuje da zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašteni liječnik , odnosno specijalist sportske medicine, specijalist medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji imaju završen poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta.

2. Iz liječničkih uvjerenja mora se nedvosmisleno vidjeti da je sportaš-natjecatelj sposoban za natjecanje u pikado sportu.

3. HPS će na svojim službenim natjecanjima prihvatiti i potvrde izdane od liječnika koji nisu nužno liječnici medicine rada i sporta ali se na njima mora nedvosmisleno vidjeti da je sportaš-natjecatelj sposoban za natjecanje u pikado sportu.

4. Razlog prihvaćanja takvih potvrda je nepotpuna provedba Zakona o sporta od nekih državnih institucija te činjenica da sportska inspekcija tolerira takva uvjerenja i u drugim sportovima.

5. Potvrde koje su pojedinci dobili kao: uvijerenja za držanje i nošenje oružja, vatrogasce, nogometne sudce, ribiče……itd, neće nažalost biti uvažavane iako na pregledima za te dozvole pojedinci rade i veću i zahtijevniju obradu i zdravstvenu provjeru.

6. HPS će u što skorije vrijeme izraditi unificirani zdravstveni karton za sve članove na kojem će se stavljati liječnički žig kao potvrda da su naši igrači zdravstveno sposobni za natjecanje u pikado sportu.

7. Županijski savezi i klubovi kao pravne osobe na koje se odnose odredbe Zakona o sportu mogu inzistirati unutar svojih kompetencija na drugačijim odlukama koje reguliraju ovu problematiku ali one se mogu razlikovati samo u kvalitativnom smislu u odnosu na Odluke IO HPS-a.

Molimo Vas da sa ovim odlukama upoznate svoje klubove, ekipe i igrače kako bi isti bili informirani.

Lp,


 

Comments

komentar