Uvjeti za nastup u sezoni 2010/11

EKIPNO NATJECANJE U ELEKTRONIČKOM PIKADU

 

  • Pravilno ispunjen PRIJAVNI LIST za županijsko ekipno natjecanje HPS-a u elektroničkom pikadu
  • Pravilno ispunjeni ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU NATJECATELJA ( samo za nove igače koji do sada nisu igrali niti u jednoj ligi)
  • Izvršiti uplatu kotizacija i to: 300 kuna po ekipi i 100 kuna po igraču, te dostaviti dokaz o uplati
  • Uplate se vrše na Žiro-račun saveza otvoren kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d. broj: 2500009-1102188678, sa naznakom „kotizacija – IME KLUBA“
  • Dokumentacija potrebna za prijavu se može skinuti ovdje.
  • Rok za prijavu: 18.10.2010 do 20,00 h (prije početka skupštine)
  • KONTAKT telefoni:  Zdravko Antunović – 098-9502-106, Branko Anić – 098-9485-999

Comments

komentar