KONAČNA MASTERS LISTA “PSVSŽ” 2019./2020.

Nakon odigranog i zadnjeg županijskog turnira, u nedjelju u Gunji, ovo je
krajni poredak Masters serije, nakon kojeg je poznato i najboljih 16, koji su
osigurali TOP 16 završnicu. LINK
Lista je doživjela male preinake, koje se odnose na 7. odigrani turnir, kod
Bambe, gdje je naknadnim pregledom utvrđena pogreška, a radi se o tome, da
se cijeli turnir bodovao više, nego što nosi bodova ,na broj igrača, koji su tada
pristupili turniru.
Korekcija je napravljena, i bodovi su sada dodijeljeni igračima, sukladno
bodovnoj tablici, i njihovim pozicijama.

Comments

komentar